ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้อุทิศดวงตาที่ถึงแก่กรรม และเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้อุทิศดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย ในการก่อตั้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยครบรอบ 54 ปี

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้อุทิศดวงตาที่ถึงแก่กรรม และเพื่อระลึกถึงคุ…

Read More

ไลออนส์สากล องค์กรการกุศลมอบเครื่องมือแพทย์มูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

ไลออนส์สากล องค์กรการกุศลมอบเครื่องมือแพทย์มูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนาง…

Read More

ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์) ที่หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระบิดา…

Read More

เชียงใหม่-ศวท-มช.จัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ทดสอบตลาด”โครงการยกระดับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปสู่อุตสาหกรรม 4.0″ (ชมคลิป)

เชียงใหม่-ศวท-มช.จัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ทดสอบตลาด”โครงการยกระดับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอ…

Read More

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (ชมคลิป)

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมตากสินระ…

Read More

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 4 จุดในพื้นที่รอบชุมชนมาบตาพุด เพื่อให้บริการประชาชนและฝึกทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา (ชมคลิป)

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 4 จุดในพื้นที่รอบชุมช…

Read More

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูคืนลูกหลานสู่ผู้ปกครอง (ชมคลิป)

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูคืนลูกหลานสู่ผู้ปกครอง   วันนี้ 17 ส.ค.…

Read More

ยะลา-ชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SPMC) จัดโครงการแรลลี่(ไทย-มาเลเซีย)ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ชมคลิป)

ยะลา-ชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SPMC) จัดโครงการแรลลี่(ไทย-มาเลเซีย)ส่งเ…

Read More

ยะลา- เปิดประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขน นำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ชมคลิป)

สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา จัดประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด กค : ครั้งที่ 1 “กิจการก้าวหน้า การค้า…

Read More