ศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีนำนักเรียนสวดมนต์นั่งสมาธิ มอบอาหารกลางวันให้โรงเรียน สร้างขวัญกำลังใจชาวพุทธโคกโพธิ์ (ชมคลิป)

ศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีนำนักเรียนสวดมนต์นั่งสมาธิ มอบอาหารกลางวันให้โรงเรียน สร้างขวัญกำลัง…

Read More

ปทุมธานี-โครงการซ้อมแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปทุมธานี-โครงการซ้อมแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   เมื่อวันที่ …

Read More

ปทุมธานี-จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาโรคเอดส์และการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น (ชมคลิป)

ปทุมธานี-จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาโรคเอดส์และการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น &…

Read More

ปทุมธานี-จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ชมคลิป)

ปทุมธานี-จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ…

Read More

สุโขทัย​-ถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้รื้อฟื้นวิถีชีวิตดั้งเดิม….ย่านเศรษฐกิจสำคัญของศรีสัชนาลัย สุโขทัย

สุโขทัย​-ถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้รื้อฟื้นวิถีชีวิตดั้งเดิม….ย่านเศรษฐกิจสำคัญของ…

Read More

น้ำใจงาม ชมรมวรรณศิลป์ฯ สัตหีบมอบเงินให้ รพ สัตหีบ กม10 จัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วย (ชมคลิป)

น้ำใจงาม ชมรมวรรณศิลป์ฯ สัตหีบมอบเงินให้ รพ สัตหีบ กม10 จัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อรักษาผู…

Read More

สีสันการแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน สุดมันส์ทั้งคนพากย์ทั้งกองเชียร์อย่างไม่เกรงใจใคร (ชมคลิป)

อ่างทอง 100962 สีสันการแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน สุดมันส์ทั้งคนพากย์ทั้งกองเชียร์อย่างไม่เกรง…

Read More

ชาวบ้านเลี้ยงปลาในกระชังเริ่มได้รับผลกระทบหลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายเพิ่มขึ้น (ชมคลิป)

อ่างทอง 100962 ชาวบ้านเลี้ยงปลาในกระชังเริ่มได้รับผลกระทบหลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายเพิ่มขึ้น…

Read More