ปทุมธานี-“โครงการ ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 ” มอบเครื่องอุปโภคบริโภค (ชมคลิป)

ปทุมธานี-“โครงการ ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 ” มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก พร้อมด้วย นายอาคม เฉลียว กำนันตำบลบางโพธิ์เหนือ นางวาสนา ปัญญาเอ้ย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโพธิ์เหนือ นายพงษ์พันธ์ บุญเถื่อน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1ตำบลบางโพธิ์เหนือ ดร.สุภาภรณ์ ตันตินันทตระกูล อาจารย์ประจำกลุ่มนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ผู้ช่วยผู้ใหญ่ สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลบางโพธิ์เหนือ อส.อำเภอสามโคก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานควบคุมโรค และ นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอสามโคก

ด้านนางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า เนื่องด้วยอำเภอสามโคกเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้มีความเป็นอยู่และมีความมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอสามโคก มีจำนวนมากมีทั้งสามารถช่วยเหลือตนเองได้และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้พิการทางร่างกายทางสมองและขาดคนดูแลเอาใจใส่ทำให้ผู้ป่วยติดเตียงขาดกำลังใจในการดำเนินชีวิต ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง อำเภอสามโคกจึงได้จัดทำโครงการ ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด-19 ได้นำ เครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิค-19 แก่ผู้ป่วยติดเตียง

เพื่อเป็นการสร้างขวัญและให้กำลังใจกับบุคคลในพื้นที่ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียง มีขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต 2. เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยติดเตียง ไม่ปล่อยไว้ลำพัง 3.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอสามโคกจึง ได้นำสิ่งของมามอบให้และทำการช่วยเหลือ จำนวน 204 ชุด 11 ตำบล 58 หมู่บ้าน ในพื้นเขตที่อำเภอสามโคก ได้จัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคหรือสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ผลที่คาดว่าจะได้รับผู้ป่วยติดเตียงได้มีขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตได้ดีขึ้น นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก กล่าวต่อว่า
“ท่ามกลาง วิกฤต covid-19 เราจะสู้ไปด้วยกัน ” ด้วยรักและห่วงใย นางสาวกันตรัตน เริ่มสูงเนิน นาย อำเภอสามโคก ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts