นครนายก – อส.เรียนรู้วิธีปลูกผักยกแคร่ (ชมคลิป)

เกษตรกรจังหวัดนครนายก สาธิต “การปลูกผักยกแคร่” เดินตามรอยเท้าพ่อ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน

 

 

ที่นครนายก เมื่อเวลา 10.00 น. (19ส.ค63) ณ กองร้อยบังคับการและบริการ หมู่ 3 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้มอบหมายให้ นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดนครนายก และวิทยากรของหน่วยงานเกษตรฯ มาสาธิตวิธีการทำแปลงปลูกผักยกแคร่ โดยจะสอนวิธีการทำแปลงปลูกผักยกแคร่ และขั้นตอนต่าง ฯลฯ เพื่อให้สมาชิก อส. ได้เรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ พร้อมทั้งให้จัดทำแปลงปลูกผักยกแคร่ให้กับโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียน จำนวน 49 โรงเรียนๆ ละ 5 แปลง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละอำเภออีกด้วย


การปลูกผักบนแคร่ เพื่อหนีโรค วัชพืช และแมลงศัตรูพืช ที่มาจากพื้นดิน โดยเตรียมต้นกล้าผักให้สมบูรณ์ แข็งแรง ก่อนย้ายขึ้นปลูกบนแคร่ที่ยกสูงจากพื้นดิน ทำให้ระบายอากาศและความร้อนได้ดี สามารถควบคุมอุณหภูมิของวัสดุปลูกได้ ทั้งยังช่วยทำให้ประหยัดน้ำและประหยัดปุ๋ย โดยออกแบบให้แคร่มีความสูงประมาณ 1 เมตร (ระดับเอว) จึงทำให้สะดวกในการทำงานทุกขั้นตอน เช่น การเตรียมดิน เพาะปลูก การเก็บทำลายศัตรูพืชและวัชพืช รวมถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสะดวก ไม่ปวดหลัง และไม่ต้องก้มๆ เงยๆ แถมยังนำน้ำทั่ใช้รดผักมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย..

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts