ลำพูน – ปลัด ทต.บ้านกลางมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่บุคคลากร

ลำพูน – ปลัด ทต.บ้านกลางมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่บุคคลากร

 

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 63. เวลา 09:00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบล(ทต.)บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลบ้านกลาง เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน แก่บุคคลากรที่ปฎิบัติงานด้านการกู้ชีพ อาทิ ระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน , การปฏิบัติงานตามตารางประจำวัน การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ในแต่ละเวร , การรับแจ้งเหตุ การออกเหตุและการสับเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเวร กรณีติดภารกิจ

พร้อมกันนี้ ปลัด ทต.บ้านกลางได้มอบชุดปฎิบัติงานตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน ประกอบด้วย เสื้อการแพทย์ฉุกเฉิน(Emergency medical services, EMS) สีขาวและกางเกงสีขาวติดแถบสะท้อนแสง พร้อมปักอาร์มชื่อ-สกุล ติดอาร์มเทศบาลตำบลบ้านกลาง ติดอาร์มป้ายวงกลมคำว่า Ambulance และ คำว่า สพฉ.(สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ) 2 อัน , ชุดปฎิบัติงานตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน เสื้อการแพทย์ฉุกเฉินสีขาว(Emergency medical services, EMS)


และกางเกงสีดำ ติดแถบสะท้อนแสง พร้อมปักอาร์มชื่อ-สกุล ปักอาร์มเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปักอาร์มป้ายวงกลมคำว่า Ambulance และ คำว่า สพฉ. 2 อัน , เสื้อกั๊กโพลีเอสเตอร์สีเขียวมะนาว พร้อมติดอาร์ม เทศบาลตำบลบ้านกลาง ปักอาร์มป้ายวงกลมคำว่า Ambulance และ คำว่า สพฉ.

รวมทั้งการมอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานกู้ชีพ อาทิ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือ เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ(Automated External Defibrillator, AED) , ที่หนีบสายสะดือ , กรรไกรสแตนเลส 14 อัน , กรรไกรตัดสายสะดือ ปากนกแก้วขนาด10.5 cm , กล่องเครื่องมือแพทย์พร้อมฝาปิด , Syring ball #3 ,

ผ้าห่อตัวเด็ก และกล่องพลาสติกใหญ่ฝาล็อค , แบตเตอรี่เครื่องดูดเสมหะ , ไฟสปอร์ตไลท์ชนิด LED ขนาด 60 cm , กรรไกรตัดเหล็ก ขนาด 30”, ขวานขนาดใหญ่, เข็มขัดกันตกแบบครึ่งตัวพร้อมเชือกนิรภัย, เทปกั้นเหตุ, นกหวีดพร้อมสายคล้อง เป็นต้น โดยมีนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมฯ


____________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts