อุบลฯ อบรมหลักสูตร การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงการออกแบบพื้นที่โคกหนองนา เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ทางอาหาร

อุบลฯ อบรมหลักสูตร การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงการออกแบบพื้นที่โคกหนองนา เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ทางอาหาร

 

22 ส.ค.63 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดอบรมหลักสูตร การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและการออกแบบพื้นที่โคกหนองนาโดยเครือข่ายเซฟอุบล ร่วมกับศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22-29 สิงหาคม พ. ศ. 2563ที่ศูนย์พุทธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

การจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมการพัฒนาบุคลากร ทั้งความรู้ ร่างกายและจิตใจในการเป็นอาสาสมัคร จึงได้เปิดการอบรมผู้ที่สนใจจากจังหวัดอุบลราชธานี ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 50 คน เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงออกแบบพื้นที่โคกหนองนา คาดว่าอาสาสมัครเหล่านี้จะเป็นกำลังไปช่วยสาธารณะประโยชน์ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ทางอาหาร


ซึ่งที่ผ่านมา เครือข่ายเซฟอุบล ได้ร่วมกับภาคเกษตร ภาคประชาชนประชาสังคม NGO และเครือข่ายพระสงฆ์นักวิชาการมหาลัยอุบลราชธานี มหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 โรงเรียนปากห้วยวังนอง และโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เข้าช่วยเหลือน้ำท่วมปี พ.ศ.2562

โดยได้จัดมีการระดมข้าวสารอาหารแห้งรวมถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวและพืชผักให้แก่พี่น้องเกษตรกร ระหว่างที่ได้รับผลกระทบหลังประสบภัยน้ำ นอกจากนี้เมื่อเข้าสู่วิกฤตโรคระบาด covid-19 เครือข่าย เซฟอุบล เครือข่ายบวรและศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ได้รวบรวมข้าวสาร อาหาร และพืชผัก บริจาคสมทบทุนให้แก่จังหวัดอุบลราชธานี และยังได้นำความรู้ที่ได้ผ่านการอบรม นำไปสู่การปฏิบัติออกแบบและควบคุม การขุดโคกหนอนาให้กับจังหวัดในหลายพื้นที่ อีกด้วย

เอกชัย โปธา รายงาน

Related posts