ฉะเชิงเทรา-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เยี่ยมชมตลาด 3 อิ่ม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านท่าอิฐ อ.เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เยี่ยมชมตลาด 3 อิ่ม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านท่าอิฐ อ.เมืองฉะเชิงเทรา

 

..วันนี้ (24 ส.ค.63) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางมาตรวจราชการยังจังหวัดฉะเชิงเทรา โอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมตลาด 3 อิ่ม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านท่าอิฐ อ.เมืองฉะเชิงเทรา โดยมีนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ ร่วมด้วย นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ สส.จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ


ทั้งนี้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นหนึ่งในจังหวัด EEC ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ และตามนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ของคณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งชาติ ได้กำหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชาฝั่งอ่าวไท จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และฉะเชิงเทรา ซึ่งนอกจกจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทางวัฒนธรรม สถานที่สำคัญทางศาสนาที่สวยงาม เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวไทย ประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่นและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

ซึ่งเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวของจังหวัดตลาด 3 อ. คืออิ่มบุญ อิ่มท้อง อิ่มใจ ชุมชนบ้านท่าอิฐ เป็นการพัฒนาต่อยอดจากการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งประสบความสำเร็จในวันนี้ เกิดจากความร่วมมือและมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชน ที่ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ และงบประมาณ โดยเฉพาะองค์กรบริหารส่วนตำบลบางพระที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา.


สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts