ฉะเชิงเทรา-อธิบดีกระทรวง อว. ศึกษานวัตกรรรมแหล่งเรียนรู้ KCC เมืองแปดริ้ว

ฉะเชิงเทรา-อธิบดีกระทรวง อว. ศึกษานวัตกรรรมแหล่งเรียนรู้ KCC เมืองแปดริ้ว

 

วันที่ 25 สิงหาคม2563 นายพงศธร ถาวรวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา นายไพโรจน์ รังสินธุ์ ปลัดเทศบาล นายมารุต คุณประเสริฐ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นางเนื้อทิพย์ นรวราหัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ. นายดนย์ ทักษินาวรรณ ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และ ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ และคณะจากสถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) TK Park เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา


Knowledge Center of Chachoengsao (KCC )ซึ่งเป็นเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ที่มีศักยภาพและมีการดำเนินงานที่โดดเด่น เพื่อนำไปเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ งานวิจัย และนวัตกรรมสู่แหล่งเรียนรู้ ผ่านเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยต่อไป

Related posts