ฉะเชิงเทรา-ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา จัดงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 2563

ฉะเชิงเทรา-ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา จัดงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 2563

 


วันนี้ (11 ก.ย. 63 ) ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานภายในศาลหลักเมือง เนื่องในงานทิ้งกระจาด ประจำปี 2563

พร้อมด้วยนายประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายเดชาวุฐ ธีรภัทรไพศาล ประธานกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์กรการกุศล พ่อค้า ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน นักศึกษา และคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประกอบพิธี


นายเดชาวุฐ ธีรภัทรไพศาล ประธานกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การจัดงานทิ้งกระจาด เป็นประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ คนรุ่นก่อนได้มีจิตเป็นกุศลจัดงานมาตลอดจนถึงปัจจุบัน ให้ถือวันที่24 เดือน 7 ของจีนทุกปีเป็นกำหนดเวลาทิ้งกระจาดแจกทาน ในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที11 กันยายน 2563

โดยพิธีกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย ไหว้สักการะบูชาเทพยดาฟ้าดิน(ทีกง)และองค์เจ้าพ่อหลักเมือง เทพเสาหลักเมือง ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานภายในศาลหลักเมือง พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ คณะสงฆ์จีนสวดมนต์ทำพิธีโปรดดวงวิญญาณไร้ญาติ(หอเฮียตี๋) องค์โป๊ยเซียนโจวซือจากมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานกุศลธรรมมูลนิธิประทับทรงเจิมของไหว้ และจัดให้มีงิ้วสมโภชตลอดงาน ส่วนในช่วงเย็น เป็นการแจกข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ยากไร้


สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา 086-8331848

Related posts