สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบรางวัลและมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ :

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบรางวัลและมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ :

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบรางวัลและมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

Related posts