อพท.3 เปิดตัวคู่มือแนวทางการพัฒนาและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล :

อพท.3 เปิดตัวคู่มือแนวทางการพัฒนาและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล :

อพท.3 โดย นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ร่วมกับศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อคนทุกคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และ สสส. จัดงาน “Universal Design Fair” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนธุรกิจการบริการด้านการท่องเที่ยวให้เห็นความสำคัญด้านการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล

ภายในงานมีพิธีเปิดตัวหนังสือคู่มือ “แนวทางการพัฒนาสถานประกอบการโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวด้านการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล” มีการแสดงนิทรรศการด้านการออกแบบอารยสถาปัตย์ และการเสวนาหัวข้อ “ความสำคัญของสถานประกอบการที่พักและโรงแรมให้รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการ อพท.๓ รศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ หัวหน้าศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อคนทุกคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางมิ่งขวัญ เมธมาลี ประธานสมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEANTA) นายศรัณย์ รองเรืองกุล ผู้ก่อตั้งโรงแรมอารยสถาปัตย์ บ้านเขาหลัก บีช รีสอร์ท จ.พังงา นายอุดม ศรีมหาโชตะ ประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อมสมาคมโรมแรมไทย และนายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชนและประชาชนเป็นอย่างมาก

Related posts