กองเรือยุทธการ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการท่านใหม่

กองเรือยุทธการ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการท่านใหม่ บนดาดฟ้าเรือหลวงจักรีนฤเบศร ท่าเรือจุกเสม็ด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 ก.ย.63 ที่บริเวณดาดฟ้าเรือหลวงจักรีนฤเบศร ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาให้กับ พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ซึ่งมาดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการท่านใหม่ (อัตรา พลเรือเอก) โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงและกำลังพล เข้าร่วมในพิธีบนดาดฟ้าเรือหลวงจักรีนฤเบศร


พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร กล่าวว่าให้โอวาทแก่กำลังพลของกองเรือยุทธการว่า ในช่วงเวลาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาที่มาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองเรือยุทธการนั้น กองเรือยุทธการสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามนโยบายของกองทัพเรือ ตลอดจนสามารถดำรงความพร้อมทั้งด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ในการสนับสนุนกำลังทางเรือให้กับกองทัพเรือได้อย่างม่ประสิทธิภาพ และขอขอบคุณกำลังพลทุกนาย ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพตลอดมา

และตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 นั้น ขอแสดงความยินดีกับท่านเป็นอย่างยิ่ง ท่านพลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ เป็นผู้ที่มีความพร้อม ในการดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นอย่างยิ่ง ท่านเคยผ่านการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ มาแล้วหลายหน่วย มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งที่อยู่ในหน่วยกำลังรบ หน่วยยุทธบริการ

ตลอดจนฝ่ายเสนาธิการ โดยตำแหน่งที่สำคัญของท่าน อาทิ เสนาธิการหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เจ้ารมการเงินทหารเรือ และก่อนที่ท่านจะมาเป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการนั้น ท่านได้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ซึ่งประสบการณ์การรับราชการของท่านที่ผ่านมา ทีความเชื่อมั่นว่าท่านจะเป็นผู้นำความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่กองเรือยุทธการอย่างแน่นอน จึงขอให้ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือแก่ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการท่านใหม่ และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้ก็เพื่อกองเรือยุทธการและกองทัพเรือ ที่เป็นที่รักยิ่งของพวกเรา

 

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก

Related posts