ผบ.มทบ.45 มอบบ้านให้กับทหารกองประจำการ ในโครงการ “สร้างบ้าน เสริมกำลังใจ ห่วงใยน้องคนเล็กของกองทัพ”

สุราษฎร์ธานี-ผบ.มทบ.45 มอบบ้านให้กับทหารกองประจำการ ในโครงการ “สร้างบ้าน เสริมกำลังใจ ห่วงใยน้องคนเล็กของกองทัพ”

 

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. พล.ต.อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.มทบ.45 พร้อมด้วย นางขนิษฐา อนันตนานนท์ ประธานสมาคมแม่บ้าน สาขา มทบ.45 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับทหารกองประจำการ ในโครงการ “สร้างบ้าน เสริมกำลังใจ ห่วงใยน้องคนเล็กของกองทัพบก” ในพื้นที่ อ.คีรีรัฐนิคม และ อ.พนม จว.ส.ฎ. รวม 2 หลัง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีฯ

สำหรับโครงการ “สร้างบ้าน เสริมกำลังใจ ห่วงใยน้องคนเล็กของกองทัพบก” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนของกำลังพล โดยพิจารณาจากทหารกองประจำการที่มีความประพฤติดี มีความเสียสละทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีฐานะทางครอบครัวลำบาก ต้องการได้รับความช่วยเหลือในการซ่อมแชมที่อยู่อาศัย

สรเดช ส้มเกลี้ยง สุราษฎร์ธานี

Related posts