สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 แก่คนพิการและบุตรคนพิการ :

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 แก่คนพิการและบุตรคนพิการ :

เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลเอก สิงหา เสาวภาพ  ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 แก่คนพิการและบุตรคนพิการ ที่รับสลากกินแบ่งรัฐบาล จากสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ไปจำหน่าย มีคนพิการและบุตรคนพิการ รับทุนรวมทั้งสิ้น 119 ทุน เป็นเงิน  453,000.- บาท

Related posts