มทบ.32 ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ลำปาง # มทบ.32 ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 


วันที่ 12 ตุลาคม 2563 มณฑลทหารบกที่ 32 นำโดยพันเอก บรรจง คะวงค์ดอน หัวหน้ากองข่าวมณฑลทหารบกที่ 32 /จิตอาสา 904 ลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้า นักศึกษา และสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานวิถีพอเพียง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะ และกำจัดวัชพืช ตลอดจนการปลูกต้นไม้ บริเวณโดยรอบ อุทยานวิถีพอเพียง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน


ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง

Related posts