ซีพีเอฟ มอบไข่ไก่-คูปองแทนใจ หนุนโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคม มาตรา 40 :

ซีพีเอฟ มอบไข่ไก่-คูปองแทนใจ หนุนโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคม มาตรา 40 :

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบไข่ไก่จำนวน 10,000 ฟอง และคูปองแทนใจให้ผู้ประกันตน จาก CP Fresh mart จำนวน 1,000 ชุด จาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เพื่อสนับสนุน “โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคม มาตรา 40 จังหวัดเพชรบุรี” สำหรับมอบแก่ประชาชนชาวตำบลเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่มาร่วมโครงการฯ เพื่อร่วมลดภาระค่าครองชีพช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคโควิด-19 โดยมี นายพีรพงษ์ สายหยุด รองกรรมการผู้จัดการซีพีเอฟ เป็นผู้แทนมอบ ณ  วัดดอนบ้านใหม่ ตำบลหาดเจ้าสำราญ เมื่อเร็วๆนี้./

Related posts