ปทุมธานี-น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ชมคลิป)

ปทุมธานี-น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 09:09 น. ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัด กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพลเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบัญวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี ส่วนภายในงาน พลเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบัญวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมผู้เข้าร่วมงานได้ วางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ต่อจากนั้นเวลา 09.30 น พลเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบัญวิชาการป้องกันประเทศ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์อนุโมทนาพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงาน ด้านพลเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบัญวิชาการป้องกันประเทศ กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2489 ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต เมื่อปีพุทธศักราช 2559

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได้ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม และ ทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” อีกทั้งทรงพระวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการนับเป็นแนวทางสำคัญที่ปวงพสกนิกร ยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่เสมอมาแม้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัยแล้ว แต่โครงการตามพระราชดำริน้อยใหญ่ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในโอกาสต่าง ๆ ยังคงเปรียบดุจดังแสงสว่าง ที่คอยชี้นำแนวทางในการดำรงชีวิตแก่ปวงพสกนิกร และจะยังคงสถิตในดวงใจของเหล่าปวงชนชาวไทยสืบไป

 

 

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

Related posts