นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มข.พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับเลขาธิการ กพฐ.

นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มข.พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับเลขาธิการ กพฐ.

 

เช้าวันนี้(14 ตุลาคม 2563) ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย นายกสมาคมศิษยเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าคารวะและร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.

ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับคัดเลือกจากสมาคมศิษยเก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ได้รับรางวัลศิษยเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2563 นี้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พร้อมกันนี้ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็ได้นำคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีและแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาครู เพื่อมาปรับใช้ในการผลิตครูและพัฒนาครูของคณะศึกษาศาสตร์ต่อไป

ประภาส วินิจสิริ รายงาน

Related posts