สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถวายผ้ากฐินประจำปี 2563  ณ วัดโตนด อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี :

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถวายผ้ากฐินประจำปี 2563  ณ วัดโตนด อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี :

ผศ.ธนวรรธน์ พลวิชัย  พ.ต.อ.อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วย พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสำนักงานฯ เดินทางไปถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2563 ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ณ วัดโตนด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  โดยได้รับเกียรติจาก นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และ นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี  ร่วมในการถวายผ้ากฐินครั้งนี้ด้วย มียอดเงินกฐินที่สำนักงานฯและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกัน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,367,580 บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

#วันที่ 18 ตุลาคม 2563 #สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล #วัดโตนด จังหวัดนนทบุรี

Related posts