กลุ่มจิตอาสาบริษัทห้างร้าน มอบ เงินบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสนามชัยเขต

กลุ่มจิตอาสาบริษัทห้างร้าน มอบ เงินบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสนามชัยเขต

 

 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมพศ. 2563 เวลา 10:30 น ตัวแทนกลุ่มบริษัทห้างร้าน โดยคุณ อนันต์ ทัพธานี ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัทซีวิลเอนจีเนียร์ริง จำกัด นำทีมบริษัทห้างร้านกว่า 20 บริษัทมอบเงินบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลสนามชัยเขต อำเภอ สนามชัยเขต จังหวัด ฉะเชิงเทรา เพื่อสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาล

เนื่องจากทางโรงพยาบาล ขาดแคลนคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง สืบเนื่องมาจากโรงพยาบาลมีแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา อาทิเช่น สาขา กุมารเวช ที่เกี่ยวกับทารก สาขาศูนย์สูติกรรมและนรีเวชกรรม เกี่ยวกับการคลอด สาขา อายุกรรม ที่เกี่ยวกับ โรคติดต่อเรื้อรังและไม่เหลือรัง สาขา ศัลยกรรมและ infinix ที่เกี่ยวกับกระดูก และข้อ รวมถึงการผ่าตัดทั้งหมด และ สาขาจักษุ ที่เกี่ยวกับตา และสุดท้ายคือหน่วยไตเทียม เกี่ยวกับการฟอกเลือดทางเส้นเลือด

โดยอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะต้องนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคต่างๆในโรงพยาบาลยังมีความขาดแคลนเป็นอย่างมาก เพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาโดยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีมาตรฐานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนไข้ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงจึงมีกิจกรรมนี้เพื่อสังคมขึ้นมา ด้านผอ. สมคิด วีรเทพสุพร ที่ปรึกษาโรงพยาบาลและท่าน ผอ. สันติ สัมฤทธิ์มโนภรณ์ รักษาการแทน ผอ. โรงพยาบาลด้วยกล่าวขอบคุณทีมงานและคณะ ที่ได้ ไปบริจาคสิ่งของและเงิน

รวมถึงมีตัวแทนบริษัทห้างร้านมอบแมสอีกจำนวนกว่า 6.000 ชิ้นเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้งาน จากการบริจาคในครั้งนี้ก็จะใช้ไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ต่อคนไข้และประชาชนต่อไป สำหรับ เงินที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 590000 บาทถ้วนโดยมี คุณอี๊ดกระแสข่าว ตัวแทนสื่อมวลชนเข้าร่วมงานและร่วมมอบเงินบริจาคจำนวนนึงเพื่อสมทบในกิจกรรมในครั้งนี่อีกด้วย

พิษณุ แตงเกิด รายงาน

Related posts