จันทบุรี-ประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 “ ลอยกระทง ๑๐๑ ปี น่านนที วิถีจันท์” เน้นความเรียบง่าย พร้อมมาตรการป้องกันโควิด -19 (ชมคลิป)

จันทบุรี-ประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 “ ลอยกระทง ๑๐๑ ปี น่านนที วิถีจันท์” เน้นความเรียบง่าย พร้อมมาตรการป้องกันโควิด -19

 

วันนี้ ( 19 ต.ค.63 ) ที่ศาลาราชวิสุทธินายก วัดจันทนาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี นางสาวปราณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 “ ลอยกระทง ๑๐๑ ปี น่านนที วิถีจันท์” ที่กำหนดจัดงานที่วัดจันทนาราม ต.จันทนิมิต อ.เมืองในระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานงานประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

โดยใช้ชื่องานว่าลอยกระทง ๑๐๑ ปี น่านนที วิถีจันท์ ปีนี้เน้นความเรียบง่าย ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา การทำบุญปิดทองพระ ถวายไตร ถวายผ้าป่าสามัคคีวันเพ็ญเดือน 12 และประเพณีการขอขมาแม่พระคงคา กำหนดเปิดงานในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม เวลา 14.00 น. ส่วนพิธีลอยกระทงขอขมาแม่พระคงคาจะมีในคืนวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น. ปีนี้ไม่มีขบวนแห่นางนพมาศ เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด ป้องกันโควิด -19

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts