นราธิวาส-คนนราฯเทิดทูนสถาบัน พร้อมใจสวมเสื้อเหลืองแสดงความจงรักภักดีกว่า 2 หมื่นคน

นราธิวาส-คนนราฯเทิดทูนสถาบัน พร้อมใจสวมเสื้อเหลืองแสดงความจงรักภักดีกว่า 2 หมื่นคน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวอำเภอสุไหงโกลก อำเภอแว้ง อ.สุไหงปาดี รวม13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส พร้อมใจใส่เสื้อเหลืองร่วมแสดงพลังรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ตุลาคม 2563 บนถนนสายเอเชีย 18 บริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตร(ธกส) สาขาสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอสุไหงโกลก และประชาชนจากอำเภอ 13 อำเภอ ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าประชาชนกว่า 20,000 คน ร่วมใจกันใส่เสื้อเหลือง พร้อมชูพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่และสมเด็จพระราชินี ร่วมกันแสดงพลังรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโกลก คอยดูแลความสงบเรียบร้อย


ก่อนเดินไปยังด่านพรพรมแดนสุไหงโกลก ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ทั้งนี้ ทั้งหมดได้มีการรวมกลุ่มกันกล่าวปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของประเทศ และร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงเจตนารมณ์ในการช่วยกันปกป้องสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนคนไทยทั้งชาติ แม้สังคมไทยจะคิดต่างได้แต่ต้องไม่ก้าวล่วงสถาบัน


นางรุ่งทิวา เนียมซาห์ และนายสุชาติ สุคนธ์ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาที่ คุณเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รายอกีตอ (ในหลวงของเรา) พวกตนขอออกมาเพื่อปักป้องสถาบันหลักของชาติ และแสดงจุดยืน ไม่ให้ใครเข้ามาจาบจ้วงล่วงละเมิด และจะปกป้องด้วยเลือดเนื้อและชีวิต ให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่ประเทศไทยไปตลอดกาล มาแสดงพลังเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป อยากให้ประเทศไทยเหมือนเดิม ไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลง บ้านเมืองกำลังเดินหน้าไปด้วยดี อยากให้ทุกคนหันหน้ามาคุยเจรจากันอย่างสันติ ไม่ทำให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย สุดท้ายนี้ อยากให้พระบารมีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ช่วยคุ้มครองและดลบันดาลให้ประเทศสงบสุข

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts