เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันปิยมหาราช

เพชรบูรณ์-อำเภอวังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันปิยมหาราช

 

23 ตุลาคม 2563 นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอวังโป่ง พร้อมส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องที่ สถานศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ บริเวณห้องประชุมอำเภอวังโป่ง เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้นได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ ” เนื่องใน วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สร้างฝายชะลอน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณคลองวังหินและคลองน้ำขึ้นน้ำลง ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

ยุทธ ศรีทองสุข ภาพ/ข่าว

Related posts