เลขาฯ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาสำรวจพื้นที่ท่องเที่ยวในอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

พัทลุง-เลขาฯ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาสำรวจพื้นที่ท่องเที่ยวในอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 63ที่ผ่านมา นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางไปร่วมวิ่งในโครงการ ชุมชนร่วมใจ ลดโรค ต้านภัยฯ ทานอาหารปลอดภัย และออกกำลังกาย “สองพญาพาวิ่ง @ ท่าเหนาะ # 1”


สำหรับกิจกรรมครั้งนี้คณะกรรมการได้จัดขึ้นบริเวณหน้าเขื่อนชลประทานพญาโฮ้ง หมู่ที่ 6 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง ระยะทาง 5 กิโลเมตร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน 600 กว่าคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดี กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีการตื่นตัวในการออกกำลังกาย รักการออกกำลังกาย และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดถึงตวามรักความสามัคคีในหมูคณะ


ต่อมาทางคณะได้เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวแบบธรรมชาติภูมะเดื่อ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง ที่ผู้นำชุมชนหมู่บ้านได้ร่วมกันพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบธรรมชาติไว้รองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัด


ด้านนายเขมพล ฯ หลังได้รับฟังคณะผู้นำชุมชนหมู่บ้าน ได้กล่าวว่าศักยภาพความงามตามธรรมชาติของอำเภอกงหราไม่ได้มีแค่ควนนกเต้นแต่มีทั้งน้ำตกเขาป่าและแหล่งธรรมชาติที่มีอุณหภูมิความเย็นสบายไม่แพ้ทางภาคเหนือแล้วก็อากาศเย็นทั้งปีสามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ให้กับนักท่องเที่ยวได้กลับเข้ามาเยี่ยมชมได้ตลอดโดยไม่เบื่ออีก

ไม่นานผมเชื่อว่าอำเภอกงหราจะเป็นที่ตื่นตาตื่นใจเพราะจะเกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆภายในปี 2564 อีกจำนวนมากเพราะวันนี้ผู้นำชุมชนชาวบ้านได้มาร่วมมือเพื่อจะพัฒนาให้ตำบลและหมู่บ้านของตัวเองมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ใหม่ๆเกิดขึ้นและยินดีจะต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้กับหมูบ้านและจังหวัดพัทลุงต่อไป

Related posts