อาชีวสุรินทร์ ร่วมพันธมิตรเครือข่าย จัดทอดผ้ากฐินสามัคคีถวาย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดกลางสุรินทร์ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรม (ชมคลิป)

#สุรินทร์# อาชีวสุรินทร์ ร่วมพันธมิตรเครือข่าย จัดทอดผ้ากฐินสามัคคีถวาย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดกลางสุรินทร์ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรม

 

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อยโท บุญชุบ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานกรรมการทอดผ้ากฐินสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์บ้านละเอาะ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เนื่องด้วยศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ บ้านละเอาะ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นสัปปายะสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่เกื้อกูลให้การปฏิบัติธรรม เป็นไปด้วยความสบายกายสบายใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์

รวมทั้งคณะผู้มีจิตศรัทธา 1,000 กว่าคน ได้พร้อมใจกัน จัดกฐินสามัคคีไปทอดถวาย เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยรวมสมทบทุนสร้างอาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรม เป็นสถานที่ควรแก่การบำเพ็ญกุศลสืบต่อไป โดยมีพระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน) รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายวิเชียร ชวลิต อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นเกียรติ การจัดกฐินสามัคคี ครั้งนี้ได้ยอดเงิน จำนวน 813,114 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทถ้วน)

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

Related posts