เชียงใหม่ # มทบ.33 ต้อนรับทหารใหม่เข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2/63 “เรา คือ ครอบครัวเดียวกัน”

เชียงใหม่ # มทบ.33 ต้อนรับทหารใหม่เข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2/63 “เรา คือ ครอบครัวเดียวกัน”

 


เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ วงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีต้อนรับ ครอบครัว/ญาติ และทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 2 ของหน่วยในความรับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 33 จำนวน 1,578 นาย โดยมีผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ร่วมพบปะครอบครัวและญาติทหารใหม่ ทั้งนี้หน่วยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิค -19

โดยจัดตั้งจุดคัดกรองวัดไข้, ล้างมือก่อนเข้าพื้นที่, สวมหน้ากากอนามัย, การเว้นระยะห่าง, พร้อมจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายกาวิละมาให้บริการ นอกจากนั้นได้มีการจัดรถครัวสนาม(ป.พัน.7 พล.ร.7), จัดทำข้าวกล่องให้กับญาติทหารใหม่ รวมทั้งการจัดบอร์ดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยให้กับทหารใหม่และญาติได้รับทราบ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ต่อจากนั้นในเวลา 11.00 น. ได้เดินทางไปพบปะญาติ/ครอบครัว และ ทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัด 2 ของหน่วยมณฑลทหารบกที่ 33 ณ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้พบปะพูดคุยกับครอบครัวและญาติทหารใหม่ เพื่อคลายความกังวลใจ ซึ่งระหว่างอยู่ในประจำการน้องๆ จะได้รับสิทธิหลายประการ มีการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้ มีระเบียบวินัย สมกับเป็นชายชาติทหาร จะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นด้วยดี

ขอให้เชื่อมั่นในระบบบริหารจัดการและการดูแลทหารกองประจำการที่หน่วยทหารได้เตรียมรองรับไว้ในทุกด้านและให้ครอบครัวได้ติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆระหว่างที่อยู่ในประจำการ เพื่อจะได้ลดความกังวลใจ และหากมีข้อสงสัยหรือมีข้อกังวลใดๆ ขอให้แจ้งกับหน่วยทหารที่ได้เข้าไปสังกัดโดยทันทีตั้งแต่วันแรก เพื่อที่หน่วยทหารจะได้ร่วมกันแก้ไข บรรเทาข้อกังวลลงในหนทางที่เหมาะสม ทั้งนี้เพราะนับจากนี้ ”เรา คือ ครอบครัวเดียวกัน”

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts