อบจ.อุดรธานี ซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี :

อบจ.อุดรธานี ซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี :

วันที่ 1 พ.ย. 2563 เวลา 09.00 น. นายกิจธนะ ธรากิตติรัฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีได้ซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวันชัย จันทร์พร ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี  ได้ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ในการรับสมัครการเลือกตั้ง ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลาง จ.อุดรธานี

Related posts