กกต.ลำพูนตรวจเยี่ยมสถานที่ และอุปกรณ์เลือกตั้ง พร้อมเชิญผู้สมัครและผู้ช่วยเหลือในการหาเสียง เข้าร่วมโครงการ “ให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

ลำพูน – กกต.ลำพูนตรวจเยี่ยมสถานที่ และอุปกรณ์เลือกตั้ง พร้อมเชิญผู้สมัครและผู้ช่วยเหลือในการหาเสียง เข้าร่วมโครงการ “ให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

 

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 63 นายนพดล สุยะ ผอ.สนง.กกต.จว.ลำพูน พร้อมด้วยนายฐิติวัฒน์ สุดเจริญ รอง ผอ.สนง.กกต.จว.ลำพูน เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เลือกตั้งฯ โดยมีนายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน บ้านน้ำบ่อเหลือง ม.15ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน

พร้อมกันนี้ นายนพดล สุยะ ผอ.สนง.กกต.จ.ลำพูน กล่าวว่า ทาง กกต.จ.ลำพูน ได้จัดโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 พ.ย. 63 เวลา 08:00 -12:00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ม.15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้ง และผู้ที่เกี่ยวข้อง สร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครฯ ไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียงและใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้ทาง กกต.จ.ลำพูน จึงขอเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา และ นายก อบจ.ลำพูน และผู้ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งฯ เข้าร่วมได้ในวัน และ เวลาดังกล่าว..


_________________________________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts