ลำพูนจัดพิธีรับ-ส่ง ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2

ลำพูนจัดพิธีรับ-ส่ง ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2

 

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 63 ระหว่างเวลา 09:00 ถึง 11:00 น. ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(อบจ.ลำพูน) ม.15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูน เป็นประธานพิธีรับ-ส่ง ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2563 ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น มีญาติมาร่วมส่งและให้กำลังใจทหารใหม่อย่างเนืองแน่น

โดยในผลัดที่ 2 ประจำปี 2563 นี้ มีทหารกองเกินที่จะต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ จำนวนทั้งสิ้น 158 นาย แยกเป็นทหารบก จำนวน 122 นาย เข้ากองประจำการในพื้นที่ มทบ.33 จ.เชียงใหม่ จำนวน 102 นาย , มทบ.39 จ.พิษณุโลก จำนวน 20 นาย และทหารอากาศ จำนวน 36 นาย เข้ากองประจำการ ณ กองบิน 41 จ.เชียงใหม่

โอกาสนี้ ผวจ.ลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้พบปะทหารใหม่และให้โอวาทแก่ทหารใหม่ทุกนาย เกี่ยวกับการเข้ามาเป็นทหารกองประจำการ ถือว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติ เป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างสูง และส่งกำลังใจให้ทหารใหม่ ท่ามกลางพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ญาติ พี่น้อง เพื่อนสนิท โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอบอุ่น ทั้งนี้ กองทัพจะดูแลบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดีระหว่างการฝึก และตลอดระยะเวลาที่เข้าอยู่กองประจำการต่อไป


……………………….
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts