ลำพูน – ประธาน กกต. แสดงความห่วงใยเรื่องการหาเสียงของผู้สมัครโดยเฉพาะมาตรา 34

ลำพูน – ประธาน กกต. แสดงความห่วงใยเรื่องการหาเสียงของผู้สมัครโดยเฉพาะมาตรา 34

 

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 63 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง(ปธ.กกต.) ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(ส.อบจ.ลำพูน) และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(นายก อบจ.ลำพูน) โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูน พร้อมด้วย นายนพดล สุยะ ผอ.สนง.กกต.จว.ลำพูน ,

นายฐิติวัฒน์ สุดเจริญ รอง ผอ.สนง.กกต.จว.ลำพูน , นายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์ ผอ.กต.อบจ.ลำพูน กกต.อบจ.ลำพูน , กกต.ท้องถิ่น ให้การต้อนรับฯ พร้อมร่วมเเลกเปลี่ยนเเนวทาง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินการเลือกตั้ง ณ หอประชุม อบจ.ลำพูน บ้านน้ำบ่อเหลือง ม.15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน

นายอิทธิพร ปธ.กกต. เปิดเผยว่า การจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) กกต.มีหน้าที่สนับสนุนดูแลให้การดำเนินงานราบรื่น สำหรับภาพรวมในการรับสมัครในที่ 2 พ.ย. 63 ถือเป็นวันแรกที่เปิดรับสมัครสถานที่รับสมัครทุกแห่งมีความคึกคัก สำหรับที่ จ.ลำพูน การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ปัจจุบัน จากวันที่ 2 พ.ย. 63 ถึง 5 พ.ย. 63. มีผู้เข้ามาสมัครนายก อบจ. จำนวน 3 คน และ สมัครสมาชิกสภา จำนวน 71 คน(ยอดล่าสุดเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 63 เวลา 14:00 น.) โดยคาดว่าจะมีผู้มาสมัครเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากยังเปิดให้สมัครได้ถึงวันที่ 6 พ.ย. 63 เป็นสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร

ส่วนการดูแลการเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 รูปแบบที่นำมาใช้ให้อยู่ภายใต้กำกับการดูแลของของกระทรวงสาธารณสุข ขณะเดียวกันในวันเลือกตั้ง จะจัดให้มี อสม.เข้ามาช่วยดูแลการคัดกรองประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในการออกมาใช้สิทธิได้อย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ ปธ.กกต. แสดงความห่วงใยเรื่องการหาเสียงของผู้สมัครโดยเฉพาะมาตรา 34 ได้กำหนดห้ามบุคคล อันได้แก่ ข้าราชการ , ข้าราชการการเมือง , ส.ว. , ส.ส. และข้าราชการของรัฐ ห้ามกระทำการใดๆโดยมิชอบที่จะเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัคร หรือดำเนินการใดๆ ที่จะเป็นคุณ เป็นโทษ จึงไม่สามารถที่จะช่วยผู้สมัครหาเสียงในครั้งนี้ได้

นอกจากนี้ เนื่องจากการเลือกตั้งท้องถิ่น ไม่มีวันเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต จึงส่งผลต่อจำนวนผู้มีสิทธิ์ที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส่วนบัตรดีบัตรเสีย ทาง กกต. และ กกต.อบจ.จะมีการสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งก่อนการเลือกตั้ง และในวันเลือกตั้งที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง จะมีป้ายประชาสัมพันธุ์เรื่องการทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้ง จึงขอเชิญชวนทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้งฯ ให้ออกมาใช้สิทธิอย่างพร้อมเพียงกัน..ปธ.กกต. เปิดเผยในที่สุด

________________________________________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts