ขอนแก่น – เพื่ออนาคตขอนแก่นก้าวหน้า “เสธ.ตุ่น” ถือฤกษ์ บ่ายโมงตรง สมัครชิงนายกอบจ.ขอนแก่น ได้หมายเลข 9

ขอนแก่น – เพื่ออนาคตขอนแก่นก้าวหน้า “เสธ.ตุ่น” ถือฤกษ์ บ่ายโมงตรง สมัครชิงนายกอบจ.ขอนแก่น ได้หมายเลข 9

 

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น) นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัด อบจ.ขอนแก่น ในฐานะ ผอ.กกต.อบจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น (กกต.ขอนแก่น) ตลอดจน นายวิรัตน์ นาคนชม ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นางสาวจุฑารัตน์ สุภโตษะ ผู้อำนวยการกองคลัง อบจ.ขอนแก่น และข้าราชการ สังกัด อบจ.ขอนแก่น ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รับสมัครการเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.ขอนแก่นประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าทำการรับสมัครการเลือกตั้งในครั้งนี้

โดยบรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปอย่างปกติ โดยมีผู้สมัครนายก อบจ.ขอนแก่น ตลอดจน ผู้สมัคร ส.อบจ.ขอนแก่น และผู้ให้การสนับสนุน เดินทางมาสมัคร จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่มาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.ในเวลา 13.00 น.ในวันนี้มีเพิ่มเพียง 1 ราย โดยสมัครเป็นลำดับที่ 9 คือ พ.อ.ดร. ชาตรี ไกรพีรพรรณ หรือที่รู้จักกันในนาม “เสธ.ตุ่น” ที่มีดีกรีอดีตเป็น รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า หัวหน้าทีมเพื่ออนาคตขอนแก่นก้าวหน้า โดยได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครคือหมายเลข 9 ไปตามขั้นตอนของการรับสมัครเลือกตั้ง


นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัด อบจ.ขอนแก่น ในฐานะ ผอ.กกต.อบจ.ขอนแก่น กล่าวว่าในเรื่องของการรับสมัคร อบจ.ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย.2563 ที่ผ่านมา ตอนนี้มีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 9 ท่าน ประกอบไปด้วยนายภัทรพันธุ หงษ์วัฒนาพิเชฐ ได้หมายเลข 1, น.ส.ณัฎฐณิชา สารบรรณ ได้หมายเลข 2, น.ส.กรชฎาพิชญ์ ภูมิเขต ได้หมายเลข 3, นายอัษฎางค์ แสวงการ ได้หมายเลข 4, นายชัยอนันต์ วูดเลย์จูเนียร์ ได้หมายเลข 5 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ อดีตนายกฯ ได้หมายเลข 6 , นายศรุต เบ้าจรรยา ได้หมายเลข 7 , นายนิสิต แก้วประเสริฐ ได้หมายเลข 8 และพ.อ.ดร. ชาตรี ไกรพีรพรรณ ได้หมายเลข 9 ซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.) 42 เขต มีผู้สมัคร จำนวน 163 ท่าน


นางพัฒนาวดี กล่าวด้วยว่าขณะเดียวกันประเด็นในเรื่องของการหาเสียงที่มีข้อสอบถามเข้ามาจากผู้สมัครว่าการกำหนดป้ายหรือการกำหนดสถานที่ในการที่จะหาเสียงติดป้ายจะกำหนดไว้อะไรยังไง ตอนนี้ทางกกต.อบจ.ขอนแก่น โดยสำนักงานฝ่ายเลขาได้ออกประกาศกำหนดออกไปแล้ว เพื่อให้ผู้สมัครในแต่ละเขตในแต่ละอำเภอได้ทราบถึงรายละเอียดในการที่จะหาเสียงขอบข่ายประเด็นปัญหาในข้อกฎหมายต่างๆ ที่ทางเราได้ออกประกาศออกไปในวันนี้ ส่วนรายละเอียดก็คงจะส่งไป ในแต่ละเขตอำเภอ


นางพัฒนาวดี กล่าวอีกว่าส่วนประเด็นในเรื่องของการป้องปราม ในการกระทำผิดในระหว่างการรับสมัคร คงจะต้องไปหาดูในเรื่องของคุณสมบัติของผู้ที่มาสมัคร ทุกคนจะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ถ้าในกรณีที่ผู้รับรองตนเองแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามข้อกฎหมาย จะต้องมีโทษถึงทั้งปรับและจำคุก เพราะว่ากฎหมายในเรื่องนี้ ค่อนข้างที่จะร้ายแรง
นางพัฒนาวดี กล่าวเสริมว่าฝากไปยังผู้สมัครนายก.อบจ.และส.อบจ.ทุกท่าน ในการเข้าสืบค้นหาข่าวสารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาของผู้สมัคร ทาง กกต.อบจ.ขอนแก่น ได้มีการลงไว้ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งท่านสามารถที่จะเข้าไปดูว่าผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร อายุเท่าไหร่ ประกอบอาชีพอะไร รวมทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในแต่ละเขตอำเภอของท่าน สามารถเข้าไปดูได้ ว่าในแต่ละวันมีผู้มาสมัครจำนวน กี่ราย อาทิเบอร์ 1 หน้าตาเป็นยังไง เบอร์ 2 หน้าตาเป็นยังไง จนกระทั่งจนถึงครบจำนวนผู้ที่สมัคร ทางเรา ได้ลง ประชาสัมพันธ์ไว้ สามารถเข้าไปตรวจสอบดูได้


นางพัฒนาวดี กล่าวทิ้งท้ายว่าขออนุญาต ฝากประชาสัมพันธ์ ไปยังพี่น้องประชาชน ที่มีสิทธิ์รับเลือกตั้ง นายกฯและ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ เนื่องจากว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นวรรคมาถึง 8 ปีแล้ว สิ่งที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยเฉพาะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด อยากจะฝากไปถึงประชาพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมด้วยช่วยกัน ขอให้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกัน เป็นจำนวนมาก และก็เลือกเลือกคนดีเข้ามาบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทุกเขตด้วยในความคาดหมาย ของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ ตอนนี้กระแสตื่นตัวในเรื่องของการเมืองค่อนข้างที่จะสูงขึ้น จากสถิติเดิมน่าจะเพิ่มขึ้น คาดว่าน่าจะประมาณซัก 60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทั้งจังหวัดมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 1,400,000 กว่าคน แต่จะเพิ่มขึ้น ตรงที่ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจริงๆอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันเลือกตั้งคือวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ตอนนี้ทางสำนักทะเบียนกลางกำลังเร่งสำรวจอยู่


พ.อ.ดร.ชาตรี ไกรพีรพรรณ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หมายเลข 9 หัวหน้าทีมเพื่ออนาคตขอนแก่นก้าวหน้า กล่าวว่าทำได้ ทำจริง ทำทันที เพื่ออนาคตขอนแก่นก้าวหน้า นโยบายในการลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในครั้งนี้ คือการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีทุกระดับ พร้อมทั้ง การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การป้องกันคอรัปชั่น ลดช่องว่างทางสังคม โดยจำแนกเป็น1) สาธารณูปโภคพื้นฐาน ขยะและสิ่งแวดล้อม ทั่วถึง เพียงพอ ทันเวลา รวดเร็ว 2) เศรษฐกิจ เข้าถึงแหล่งเงินทุน SMEเข้มแข็ง ยกระดับรายได้ การท่องเที่ยว สินค้า 1 ตำบล Landmark & LRT & Hub 3) สังคม ลดความเหลื่อมล้ำปฏิรูปการศึกษาพัฒนา IQ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ความปลอดภัย HRD อารยสถาปัตย์4) เทคโนโลยี Digital>MIS>AI (ปัญญาประดิษฐ์), Smart city to Smart village, ภูมิปัญญา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและบริการ 5) การเมือง ปฏิรูปการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม ฟังความคิดเห็นทางการเมือง สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค
“ในการลงนายก อบจ.ขอนแก่นในครั้งนี้มีความมั่นใจ 100% ถ้าพี่น้องให้ความไว้วางใจในเจตนาในการลงสมัครในครั้งนี้ หลายๆท่านคงจะทราบดี ว่าเคยลงสมัครทั้งสว.และก็ ส.ส.ซึ่งในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่จะมาลง ก็คือลงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโดยถือโอกาสนี้เป็นโอกาสที่จะสามารถตอบแทนท้องถิ่น ให้มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนา จากเดิม เป็นแน่แท้ครับ ดังคำพูดที่ว่า ทำได้ ทำจริง ทำทันที เพื่ออนาคตขอนแก่นก้าวหน้า” พ.อ.ดร.ชาตรี กล่าวทิ้งท้าย

 

Cr ภาพ ศูนย์ข่าวขอนแก่น

Related posts