อ.กุมภวาปี เปิดการฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด :

อ.กุมภวาปี เปิดการฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด :

วันทึ่ 5 พ.ย.63 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอำเภอกุมภวาปี นายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอกุมภวาปี/ผอ.ศป.ปส.อ.กุมภวาปี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด (อำเภอสีขาว ปลอดยาเสพติด) ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนโครงการ 10 Flagships for DOPA Excellence 2020 สู่ 10 Flagships to DOPA New Normal 2021 ด้านการสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ อันเป็นนโยบายสำคัญของกรมการปกครอง โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย กำนัน ผญบ.176 คน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ 24 คน รวม 200 คน โดยโครงการดังกล่าวฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563

ในวันนี้มีส่วนราชการร่วมพิธีเปิดประกอบด้วย ผกก.สภ.กุมภวาปี ,ปลัดอำเภอ ,สัสดีอำเภอ ,ผู้แทนจาก โรงพยาบาลกุมภวาปี ,ผู้แทนจากสาธารณสุขอำเภอ และกำนันทุกตำบล และในวันที่ 6 พ.ย.63 จะเป็นการฝึกภาคปฏิบัติ การควบคุมและการใช้อุปกรณ์การควบคุมผู้มีอาการทางจิตจากสารเสพติด เพื่อผลักดันให้อำเภอกุมภวาปี  เป็นอำเภอสีขาว ปลอดยาเสพติด

Related posts