หส.ผศ.ก.บ. มอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว ทหารผ่านศึกนอกประจำการ

หส.ผศ.ก.บ. มอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว ทหารผ่านศึกนอกประจำการ

เมื่อวันที่ ๕ พ.ย.๖๓ นายจรัญ ไชยฤทธิ์ รอง หส.ผศ.ก.บ. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ก.บ. เยี่ยมเยียนพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว ทหารผ่านศึกนอกประจำการ จำนวน ๕ ราย ดังนี้

๑. พลทหาร ประเสริฐ  ฝันนิมิตร อายุ ๖๕ ปี ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๐๐๖๕๕๘/๒๐ ซึ่งป่วยติดเตียง จากอาการเส้นเลือดในสมองแตก แขนขาทั้งสองข้างอ่อนแรง ไม่สามารถประกอบอาชีพและช่วยเหลือตนเองได้ ณ บ้านเลขที่ ๗๓ ม.๑๐ ต.โคกหล่อ อ.เมือง จว.ตรัง

๒. นายหมู่ตรี คล้อย  เชยชื่นจิตร อายุ ๗๔ ปี ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๐๐๙๒๖๒๒/๒๖ ซึ่งป่วยติดเตียง แขนขาทั้งสองข้างอ่อนแรง ไม่สามารถประกอบอาชีพและช่วยเหลือตนเองได้ ณ บ้านเลขที่ ๑๔/๑ ม.๓ ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จว.ตรัง

๓. สมาชิกเจียร  ทองแจ้ง อายุ ๘๒ ปี ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๐๐๒๑๐๗๑/๓๑ ซึ่งป่วยติดเตียง แขนขาทั้งสองข้างอ่อนแรง ไม่สามารถประกอบอาชีพและช่วยเหลือตนเองได้ ณ บ้านเลขที่ ๕๓/๑ ม.๘ ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จว.ตรัง

๔. อส.ทพ.วินิจ  วงศ์ช่วย อายุ ๕๔ ปี ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ เลขที่ ๐๐๐๓๐๑๖/๒๙ ซึ่งพิการด้านการเคลื่อนไหว ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ณ บ้านเลขที่ ๙๘ ม.๓ ต.ช่อง อ.นาโยง จว.ตรัง

๕. พลทหารจำรัส  ถึงเสียบญวน อายุ ๖๐ ปี ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๐๙๘๙๕๒/๒๖ ซึ่งมีฐานะยากจน สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ณ บ้านเลขที่ ๘๓ ม.๖ ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จว.ตรัง

Related posts