ร.ร.ธัมมสิริศึกษาสัตหีบถวายปัจจัย 7 แสนบาท ทนุบำรุงพระพุทธศาสนา ครบรอบ 62 ปี

ชลบุรี-ร.ร.ธัมมสิริศึกษาสัตหีบถวายปัจจัย 7 แสนบาท ทนุบำรุงพระพุทธศาสนา ครบรอบ 62 ปี

 

อาจารย์อารีย์ คำนึงกิจ ผู้จัดการ ร.ร.ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ นำคณะผู้บริหารฯ ถวายปัจจัย จำนวน 700,000 บาท ( เจ็ดแสนบาท) แด่ พระครูเกษม กิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต (วัดบางเสร่นอก) ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อนำไปพัฒนาและปฏิสังขรณ์ วัดสามัคคีบรรพต เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 62 ปี ร.ร.ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ (5 ธ.ค. 63)


อาจารย์อารีย์ คำนึงกิจ กล่าวว่า ร.ร.ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สู่มาตรฐานสากล จัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ตามความสนใจ และความถนัดของตนเอง ด้วยห้องเรียนสนับสนุนที่หลากหลาย ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรี

ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด สระว่ายน้ำระบบน้ำแร่ อาคารยิมเนเซี่ยม ห้องเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน กับเจ้าของภาษา รวมทั้งหลักสูตร มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ ทาเลนท์เทสน์โปรแกรม ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับ ชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย.63 เป็นต้นมา


ผู้ปกครอง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุระการฯ โทร. 038-436215 และ 038-436982 หรือ ทางเวฟไซ www.Dhammasiri.com ในวันและเวลาราชการ
ร.ร.ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ขอได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมความสามารถด้านการศึกษา ให้กับบุตรหลานของท่าน

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645

Related posts