กาฬสินธุ์-ธ.ก.ส.กาฬสินธุ์นำพนักงานบริจาคโลหิตทำบุญครบรอบ 54 ปี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ชมคลิป)

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำพนักงาน และเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคโลหิต และกิจกรรมชวนออม พร้อมตรวจสุขภาพและตรวจสารเคมีตกค้างฟรีกับลูกค้าที่เป็นเกษตรกร เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี

ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน จ.กาฬสินธุ์ นายเชาวฤทธิ์ เกตุดี ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน จ.กาฬสินธุ์ (ธ.ก.ส.กาฬสินธุ์) นายวุฒิพงศ์ เกษสัญชัย รองผู้อำนวยการกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำพนักงาน และเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส.ทั้ง 18 อำเภอใน จ.กาฬสินธุ์ร่วมกันบริจาคโลหิต และจัดกิจกรรมชวนออม พร้อมตรวจสุขภาพ และตรวจสารเคมีตกค้างฟรีกับลูกค้าที่เป็นเกษตรกรมาใช้บริการ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และสำนักงานเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์มารับบริจาคโลหิต


นายเชาวฤทธิ์ เกตุดี ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ธ.ก.ส.ครบรอบ 54 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมีการนำพนักงาน เจ้าหน้าที่ และเชิญชวนลูกค้าและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม คาดว่าจะมีผู้มาบริจาคโลหิตไม่น้อยกว่า 100 คน โดยโลหิตจะได้มอบให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป


นายเชาวฤทธิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมระดมเงินออม ทาง ธ.ก.ส.กาฬสินธุ์ ได้มีการเชิญชวนลูกค้าและประชาชนทั่วไปเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ หรือฝากเงินเพิ่มด้วยตนเองในบัญชีเดิมที่เป็นเงินฝากต้นทุนต่ำ เช่น เงินฝากออมทรัพย์ใช้สมุด เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เงินฝาก A-Savings เงินฝากรักษาทรัพย์ เป็นต้น จำนวนเงินตั้งแต่ 10,000 ขึ้นไป และให้คงยอดเงินฝากอย่างน้อย 3 เดือน พร้อมสมัครใช้บริการอื่นๆอย่างน้อย 1 รายการจะได้รับของที่ระลึกและกระปุกออมสิน


นายเชาวฤทธิ์ กล่าวอีกว่า นอกนี้ยังมีการจัดกิจกรรมโครงการเกษตรกรสุขภาพดีกับทวีสุข โดยการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพด้วยการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจสุขภาพ ตรวจสารเคมีตกค้างฟรี และให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมคืนสุขภาพดีให้กับลูกค้า เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ธ.ก.ส.54 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 55 อีกด้วย

 

/ ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์

Related posts