อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี ได้รับรางวัล Henry Wickham Award 2020

อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี ได้รับรางวัล Henry Wickham Award 2020

 

 

จากผลงานการจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับยางธรรมชาติ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ยื่นจดสิทธิบัตรผลงานการใช้งานยางพาราในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติเพื่อวงการแพทย์ ทั้งในและต่างประเทศรวม 20 ฉบับ และได้รับการรับรองการจดสิทธิบัตรแล้ว 6 ฉบับ จนได้รับรางวัล Henry Wickham Award ในปี 2563

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบรางวัล Henry Wickham Award 2020 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้ผู้มีคุณูปการด้านอุตสาหกรรมและวิชาการยางพาราของโลก ให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จากผลงานการผลิตหุ่น CPR เพื่อสังคม และนำยางไปใช้ในการเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ และมอบแก่ดร.ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล นักวิชาการของการยางแห่งประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลคัดเลือกสายนวัตกรรมเทคโนโลยีจากผลงาน การพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมยางแปรรูปขั้นต้น GMP เพื่อให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางได้ผลิต แปรรูปวัตถุดิบให้มีมูลค่าเพิ่มภายใต้มาตรฐานสากล

รายงานข่าวแจ้งว่า ผู้ได้รับรางวัล Henry Wickham Award สำหรับปี 2020 จะต้องจัดอยู่ใน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 สำหรับการออกแบบและผลิตนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่จะทำให้ผลผลิตของยางพาราดีขึ้น ควบคุมโรคได้ดีขึ้น พัฒนาการผลิตดีขึ้น และกลุ่มที่ 2 สำหรับผู้ที่ประดิษฐ์ จดสิทธิบัตร นวัตกรรมทางเทคโนโลยีจากยางธรรมชาติในทางการค้า ที่จะทำให้เกิดพัฒนาการใช้งานในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อยู่ในกลุ่มที่ 2 นี้โดยได้เข้ารับรางวัล Henry Wickham Award 2020 จากนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันนี้ (12 พฤศจิกายน 2563 ) ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ในการประชุมวิชาการยางพาราโลก (Global Rubber Conference : GRC) ครั้งที่ 16 ในรูปแบบ Hybrid ทั้งห้องประชุมจริง และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ virtual conference จาก 25 ประเทศทั่วโลก ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย แจ้งว่าที่ได้รับรางวัล Henry Wickham Award 2020 ค่อนข้างจะเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่า คือ ในระยะ 3-4 ปีมานี้ ได้ทำเรื่องวิจัยที่จะทำอุปกรณ์ให้กับบุคลากร
ทางการแพทย์และพยาบาลเพื่อใช้โดยตรงเป็นส่วนใหญ่ การทำงานเหล่านี้ ไม่ได้คิดเอง แต่เป็นเรื่องที่ทางแพทย์และพยาบาล จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เขามาขอให้ช่วย พอเข้าไปช่วยแล้วพบว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของทางการแพทย์และพยาบาลมักจะทำด้วยยางซิลิโคน พีวีซี หรือ ยูรีเทน จึงได้คิดประดิษฐ์อุปกรณ์ทางการแพทย์จากยางพาราธรรมชาติ ได้แก่ ผลิตหุ่นช่วยชีวิต หรือ CPR ผู้หญิง

และหุ่นตรวจมะเร็งเต้านมตัวแรกของโลก ในชื่อ “ฟาตีลาและอารียา” หุ่นCPRเด็ก และหุ่นCPRเด็กอ่อนจากยางธรรมชาติ แผ่นฝึกฉีดยา หุ่นฝึกฉีดยา หุ่นฝึกเย็บหลังคลอด อุปกรณ์ฝึกหัดการเย็บแผล อุปกรณ์ฝึก
แก้ไขอาหารติดคอ ที่นอนป้องกันการเกิดแผลกดทับ ทั้งนี้โดยได้ได้รับสิทธิบัตรจากไทย จีน และรัสเซีย เป็นต้น“ ขณะที่ทำ มีความสนุกเกิดขึ้น ทำไป ให้ไป บริจาคไป สนุกครับ พอทำเสร็จแล้ว ได้พิจารณาว่า ผลงานแบบเดียวกัน ไม่มีใครเคยใช้ยางธรรมชาติทำมาก่อน ดังนั้นจึงคิดว่าน่าจะจดสิทธิบัตรไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่า งานแบบนี้ยางพาราก็ทำได้ จากนั้นก็คิดต่อว่า น่าจะจดสิทธิบัตรในต่างประเทศด้วย เพื่อให้มีชื่อคนไทย
ติดอยู่ในหน่วยงานสิทธิบัตรของต่างประเทศก็เพราะทำไปด้วยความสนุก จึงได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรไป 20 ฉบับ เป็นของไทย ไป 8 ฉบับ และ ต่างประเทศอีก 12 ฉบับตอนนี้ สิทธิบัตรที่ได้รับมาแล้ว เป็น ของไทย 3 ฉบับ ได้รับสิทธิบัตรของต่างประเทศ อีก 3 ฉบับ ที่เหลือกำลังคอยอยู่ ทีนี้ผลงานการจดสิทธิบัตรนี้ ไปเข้าตากรรมการ ผมจึงได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับรางวัล Henry Wickham Award 2020 ในปีนี้ด้วย ในฐานะจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับยางธรรมชาติมาก ที่จริงแล้วเป็นเรื่องบังเอิญแท้ๆ ที่เข้ามาช่วยทำวิจัยให้แพทย์และพยาบาล แล้วไปจดสิทธิบัตร”ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย กล่าว

Related posts