วุฒิสภาลงพื้นที่ติดตามรับฟังแผนพัฒนาระดับอำเภอ และ อปท. พร้อมรับฟังการดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ในระดับตำบล (ชมคลิป)

นครนายก – วุฒิสภาลงพื้นที่ติดตามรับฟังแผนพัฒนาระดับอำเภอ และ อปท. พร้อมรับฟังการดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ในระดับตำบล

 

 

วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ลงพื้นที่พบประชาชนและส่วนราชการจังหวัดนครนายก เพื่อรับทราบแผนพัฒนาอำเภอบ้านนา และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ประจำปี 2564 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งรับทราบแนวทางการดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล
ที่นครนายก ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก นำโดย


พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะประชาชนและส่วนราชการ
โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อม นางวจิราพร อมาตยกุลนายอำเภอบ้านนา หัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอ นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอบ้านนา ให้การต้อนรับเพื่อร่วมพูดคุยและรับฟังข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย


1) รับทราบแผนพัฒนาระดับอำเภอบ้านนาในภาพรวม พร้อมแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ประจำปี 2564 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
2) รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการ “1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” ในระดับตำบล
3) รับฟังผลงานสำคัญระดับอำเภอที่จะดำเนินการให้สำเร็จปี 2564 ตามแผนพัฒนาจังหวัดที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ


สำหรับการลงพื้นที่รับฟังข้อมูลในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะนำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินงานลงพื้นที่พบประชาชนในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ประจำปี 2564 และเพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามรับฟังข้อคิดเห็นของภาคประชาชน ภาคเอกชน และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครนายก ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งรับทราบแนวทางการดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในระดับตำบล และประเด็นต่าง ๆ ที่จะให้วุฒิสภาช่วยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ..

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts