ศอ.จอส.พระราชทาน​ มทบ.32 นำทหารจิตอาสา นศท.จิตอาสา 904 ลำปาง พัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์​ บริเวณเรือนจำชั่วคราวหนองกระทิง (ชมคลิป)

ศอ.จอส.พระราชทาน​ มทบ.32 นำทหารจิตอาสา นศท.จิตอาสา 904 ลำปาง พัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์​ บริเวณเรือนจำชั่วคราวหนองกระทิง

 

พันเอก บรรจง คะวงศ์ดอน หัวหน้ากองข่าวมณฑลทหารบกที่ 32/ จิตอาสา 904 จังหวัดลำปาง , ร้อยโท หญิง ศกุนิชญ์ ใจการ จิตอาสา 904 จังหวัดลำปาง และ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม บริเวณเรือนจำชั่วคราวหนองกระทิง (ศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพ ผู้ต้องขัง แดนกระทิง) ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมการต้อนรับ พลตรี หญิง เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี ที่จะมาตรวจเยี่ยม ใน 14 พฤศจิกายน 2563

ณ เรือนจำชั่วคราวหนองกระทิงและเพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม โดยมี ประชาชนจิตอาสาจังหวัดลำปาง, กำลังพลทหารจิตอาสาพระราชทานจากมณฑลทหารบกที่ 32 , จิตอาสา 904 จังหวัดลำปาง, นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทาน จากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน

ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมต่างมีความรู้สึก ร่วมแรง ร่วมใจกันต่อการช่วยเหลือพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม

ภาวินันท์​ บุตรหล้า​ /รายงาน

Related posts