พลตรีบุญประสิทธิ์ และผอ.เขต4ปชส.จัดงานบุญปันนำใจให้ชาวชุมชนในวันเกษียณอายุราชการลูกพระเจ้าตากและสร้างลานพิธีไว้สักการะพระเจ้าตาก ณ บ้านทุ่ง

สุโขทัย-พลตรีบุญประสิทธิ์ และผอ.เขต4ปชส.จัดงานบุญปันนำใจให้ชาวชุมชนในวันเกษียณอายุราชการลูกพระเจ้าตากและสร้างลานพิธีไว้สักการะพระเจ้าตาก ณ บ้านทุ่ง

 

เช้าวานนี้(14 พ.ย. 2563) พลตรีบุญประสิทธิ์ มีสอาด นางระพีพร มีสอาด (ภูมิประพัทธ์) ผอ.สปข.4 พร้อมด้วยครอบครัวมีสอาดและครอบครัวภูมิประพัทธ์ได้จัดงานทำบุญและแจกถุงปันสุขให้แก่ชาวบ้านตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด (12 พ.ย. 2563) และการเกษียณอายุราชการของพลตรีบุญประสิทธิ์ มีสะอาด เมื่อ 30 กันยายน 2563 และครบรอบวันเกิดปีนี้


โดยมีหลวงตาเชาว์ ประธานมูลนิธิเภสัชคุรุ ประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล บวงสรวงถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บูรพกษัตริย์ และทหารไทย รวมตลอดถึงทุกคนที่เกี่ยวข้อง และการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกภาคส่วนราชการ ภาคประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ชาวชุมชนและสื่อมวลชน ต่างๆ รวมถึงพี่น้องท้องถิ่นร่วมใจกันในการมอบถุงปันน้ำใจให้พี่น้องชาวชุมชนชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงร่วมกันร่วมบริจาคถุงปันน้ำใจ จัดโรงทานแก่พี่น้องชาวตำบลบ้านใหม่สุขเกษม และตำบลกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย รวม 250 ครอบครัว

กิจกรรมในครั้งนี้จัดงานพิธีครั้งนี้เป็นครั้งแรกสำเร็จลุล่วงด้วยดีและจะจัดให้เป็นงานประจำปีของบ้านทุ่ง มีสะอาด ภูมิประพัทธ์ ต่อไปรวมถึงงานทำบุญสักการะบูชาพระเจ้าตากในลาน บ้านทุ่งแห่งนี้ ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย

Related posts