รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี

#สุรินทร์# มณฑลทหารบกที่ 25 และการเพาะพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 พันธุ์ปลาพระราชทาน ณ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23

 


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 พลตรี ศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ให้การต้อนรับ พลตรี สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 ในโอกาสตรวจเยี่ยมแปลงเพาะปลูกพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105 พันธุ์ข้าวพระราชทาน โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 25 และการเพาะพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 พันธุ์ปลาพระราชทาน ณ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โดยเข้าตรวจเยี่ยมแปลงเพาะปลูกพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105 จำนวน 35 ไร่ การสาธิตการเพาะพันธุ์ปลานิลจิตรลดา สำหรับ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 25 ได้ขอพระราชทานจัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 25 จากนั้น ทำการคัดเลือกทหารกองประจำการที่มีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการฯ และจัดกำลังพล เข้าศึกษาและฝึกทักษะ ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ให้สามารถขยายผลองค์ความรู้ และดำเนินการปลูกเมล็ดพันธุ์พืชในพื้นที่ของโครงการฯ ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก การดูแลบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การขยายพันธุ์ และการขยายผลด้วยการมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับกำลังพล ทหารกองประจำการ และครอบครัว ซึ่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำเนิน “โครงการทหารพันธุ์ดี’

เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลของ กองทัพบก มีความรู้ความสามารถในการปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภค ลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน หากเหลือจากการบริโภค สามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว และสิ่งที่สำคัญสามารถเก็บผลผลิตจัดทำเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ เพื่อขยายผลไปสู่กำลังพลทหารกองประจำการของหน่วย และขยายผลสร้างเครือข่ายให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ต่อไป

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

Related posts