พ.อ.สันติพงษ์  ชิงดวง ผบ.ร.7 พัน.5พร้อมคณะฯ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7 พัน.5 ได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของ พลทหาร จำรุณ สินจ้าง :

พ.อ.สันติพงษ์  ชิงดวง ผบ.ร.7 พัน.5พร้อมคณะฯ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7 พัน.5 ได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของ พลทหาร จำรุณ สินจ้าง :

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.63 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา พ.อ.สันติพงษ์  ชิงดวง ผบ.ร.7 พัน.5 และคณะฯ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7 พัน.5 ได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของ พลทหาร จำรุณ สินจ้าง ซึ่งเป็นทหารกองประจำการ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 2 เป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจน มีรายละเอียดดังนี้

– มารดา ประกอบอาชีพแม่บ้าน ที่ กทม.

– พี่สาว ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป

– ยาย อายุ 87 ปี มีโรคประจำตัวความดันสูง

ซึ่งปัจจุบันครอบครัวดังกล่าวได้พักอาศัยอยู่ ณ บ้านเลขที่ 3 ม.7 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งหน่วยฯ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของกองทัพบกที่จะดูความเป็นอยู่ เมื่อทหารกองประจำการจะต้องเข้ารับการฝึกฯ ในหน่วยทหาร ให้ผู้ปกครองได้คลายความกังวลและหน่วยฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือ ข้าวสาร เครื่องอุปโภค/บริโภค ผ้าห่มกันหนาวให้กับครอบครัวของพลฯ จำรุณ สินจ้าง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น รวมทั้งให้ จนท.เสนารักษ์ ได้ทำการตรวจร่างกาย ให้กับผู้ปกครองดังกล่าว รวมทั้งได้มอบยาสามัญประจำบ้าน โดยหน่วยฯ จะมีแผนมาเยี่ยมในโอกาสต่อไป

 

Related posts