“อานนท์ แสนน่าน” ย้ำหมู่บ้านเสื้อแดงจงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่หมู่บ้านแรก ไม่เคยคิดล้มเจ้า ประกาศบนเวทีฟังเรื่องเล่าพระเจ้าอยู่หัว เมืองเชียงราย :

“อานนท์ แสนน่าน” ย้ำหมู่บ้านเสื้อแดงจงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่หมู่บ้านแรก ไม่เคยคิดล้มเจ้า ประกาศบนเวทีฟังเรื่องเล่าพระเจ้าอยู่หัว เมืองเชียงราย :

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ศาลาประชาคม บ้านสวนดอก ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย นายอานนท์ แสนน่าน ในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย ร่วมกับ หลวงปู่พุทธะอิสระ หรือ “นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ” อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และ กองทัพประชาชนปกป้องสถาบัน ร่วมจัดงาน “รวมลานบ้าน ชวนกินข้าว ฟังเรื่องเล่าพระเจ้าอยู่หัวฯ” โดยมีตัวแทนจากอำเภอต่างๆ ของจังหวัดเชียงรายร่วมรับฟัง

โดย นายอานนท์ แสนน่าน ในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย ได้ขึ้นเวทีปราศรัยพูดคุยกับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ว่า ที่ผ่านมาตนและคณะหมู่บ้านเสื้อแดง จะถูกโจมตีจากฝ่ายผู้ไม่หวังดีทั้งคนเสื้อแดงและเสื้อเหลืองว่าเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงที่จัดตั้งขึ้นมา เป็น “หมู่บ้านเสื้อแดงล้มเจ้า” หรือไม่ก็เป็น “หมู่บ้านเสื้อแดงคอมมิวนิสต์” แต่แท้ที่จริงแล้ว เป็นหมู่บ้านเสื้อแดงที่ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียง

ที่ผ่านมาตนสามารถสร้างหมู่บ้านเสื้อแดงเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยกว่า 28,583 หมู่บ้าน และยกฐานะขึ้นมาเป็นหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากอำเภอและจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการ 9101 จนปี พ.ศ.2560 ตนและเครือข่ายก็ได้รับรางวัลพระราชทานติดต่อกันมาตลอด เพราะความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่ก็เคยสอนให้รัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

นายอานนท์ กล่าวอีกว่า วันนี้อยากให้ประชาชนชาวไทยทราบว่าพวกเราชาวไทยต้องออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จากพวกที่จาบจ้วงและต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะที่ผ่านมาตนเองพร้อมด้วยคณะแกนนำหมู่บ้านเสื้อแดง เข้าไปเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ พระบรมราชินี และพระองค์ท่านได้มีพระราชปฏิสันถารพร้อมกับมีพระราชดำรัสกับหมู่บ้านเสื้อแดงรักษาพระองค์ว่า “…ยังไงก็ได้ ถ้าเรารักประเทศชาติ ทำให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อประชาชน ต่อพี่น้องคนไทย ต่อความมั่นคง รักษาความมั่นคงของประเทศชาติไว้ ทำในสิ่งที่ดี ทำในสิ่งที่ถูก อะไรที่มันผิดๆก็ไม่ต้องทำ ดูแลประเทศไทย …” ทำให้ตัวเองซาบซึ้งและนำเรื่องราวมาเล่าสู่ประชาชนชาวสมาชิกแกนนำอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงได้รับทราบกัน

จากนั้น นายสมชัย แสงทอง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคเหนือ ตัวแทนกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดเชียงราย ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตน กองทัพประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ว่า “…ปวงข้าพระพุทธเจ้าปวงชนชาวไทย ชาวจังหวัดเชียงราย ขอถวายคำสัจจะวาจาว่า จะทำหน้าที่ในการปกป้อง พิทักษ์ รักษาไว้ ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจะดำรงรักษาไว้ ซึ่งการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยชีวิต เลือดเนื้อ จิตวิญญาณ ขอทูลเชิญดวงพระวิญญาณ ของอดีตบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า ทุกพระองค์ และดวงวิญญาณของบรรพบุรุษไทย ที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต ในการปกป้องรักษาแผ่นดินไทย ขอทรงได้โปรดรับรู้ ด้วยญาณวิถี และอำนวยพร ให้ปวงข้า พระพุทธเจ้าทั้งหลาย จงมีชัยชนะ ประสบความสำเร็จ ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ดำรงตั้งมั่น เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย สืบไปตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้ากระหม่อม ขอเดชะ “ กองทัพประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดเชียงราย

 

 

Related posts