รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชม ตลาดจริงใจ Farmers Market รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก (ชมคลิป)

เชียงใหม่-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชม ตลาดจริงใจ Farmers Market รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก

 

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ที่ ตลาดจริงใจ Farmers Market) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้บริหารตลาดจริงใจ Farmers Market ตลาดต้นแบบในการบริหารจัดการตลาดจนสามารถเป็นตลาดสีเขียว หรือ Green Market โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารตลาดจริงใจมาร์เก็ต พ่อค้า แม่ค้า และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “ ปัจจุบันปัญหาเรื่องถุงพลาสติกและปัญหาด้านก๊าซเรือนกระจำเป็นเรื่องสำคัญมาก ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รณรงค์มาต่อเนื่อง ที่ผ่านมาสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า 1 ล้านใบแล้ว การเดินทางมาที่ตลาดจริงใจมาร์เก็ตในวันนี้เพื่อเป็นการเยี่ยมชมตลาดที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับตลาดอื่นๆ ทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และต่างจังหวัด ซึ่งนอกเหนือจากได้รณรงค์ให้ผู้ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกแล้ว ยังเป็นตลาดสีเขียว หรือ Green Market เพราะมีการจำหน่ายพืชผักปลอดสารเคมี ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีกับสุขภาพ และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

 

ผมรู้สึกชื่นชมและประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความมุ่งมั่นของผู้บริหารตลาดในการลดการใช้ถุงพลาสติก งดการใช้โฟมและกำหนดให้ผู้ขายของงดให้ถุงพลาสติกกับผู้ซื้อ รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของก็พร้อมใจกันพกถุงผ้า หรือนำที่ใส่ของมาเอง ไม่มีการใช้โฟม เป็นต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการตลาดจนสามารถเป็นตลาดสีเขียว หรือ Green Market ได้

นอกจากนี้แล้วยังมีสินค้าอื่นๆ และพืชผักปลอดสารเคมี ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีกับสุขภาพ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งตลาดแห่งนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์จนทำให้ทราบโดยทั่วกันว่าเป็นตลาดสีเขียวซึ่งทำให้ทั้งพ่อค้า แม่ค้า ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น โดยอาจเรียกได้ว่าเป็นเกณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีกิจกรรมในการลดก๊าซเรือนกระจก และมีมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 อีกด้วย จึงถือว่าเป็นตลาดในจังหวัดเชียงใหม่ที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชย”

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณขึ้น ซึ่งได้รับการประสานและการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้บริหารของตลาด เพื่อแสดง ความขอบคุณ และให้เห็นว่าตลาดจริงใจ Farmers Market มีกิจกรรมสนับสนุนการลด ก๊าซเรือนกระจกและเป็นตลาดสีเขียว

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts