ศอ.บต.เผยความคืบหน้าเมืองต้นแบบ คนพื้นที่ไม่ต้องวิตกกังวล ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการออกแบบ

ศอ.บต.เผยความคืบหน้าเมืองต้นแบบ คนพื้นที่ไม่ต้องวิตกกังวล ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการออกแบบ

 

จากกรณีที่มีผู้สนใจทั้งในพื้นที่ อ.จะนะ และอื่นๆ ในจังหวัดสงขลา ที่สอบถามความคืบหน้าของโครงการ”เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือ”เมืองต้นแบบที่ 4” ซึ่งจะเกิดขึ้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ในพื้นที่ก่อสร้าง 3 ตำบล คือ ต.ทาทับ ต.ตลิ่งชัน และ ต.สะกอม ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ ของอุตสาหกรรม “ไฮเทค” ที่ไม่มีปัญหากับสิ่งแวดล้อม โดยมีมติของ ครม.ห้ามมิให้มีโรงงาน ปิโตรเคมี ในพื้นที่

 


โดย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) ได้กล่าวถึงขั้นตอนของการ ขับเคลื่อน เมืองต้นแบบที่ 4 หรือ เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคตว่า มีความก้าวหน้าไปมาก โดยเฉพาะในเรื่องของ “ผังเมือง” ที่ฝ่ายเห็นต่าง และ เอ็นจีโอ ยังไม่เห็นด้วยนั้น ขอชี้แจงให้ทราบว่า ผังเมืองสีม่วง หรือ เขตอุตสาหกรรม ในพื้นที่ 3 ตำบล ไม่ได้เป็น สีม่วง ทั้งหมด ในโซนของ เมืองสมาร์ทซิตี้ ในโซนของ อุตสาหกรรมเบา ในโซนที่ตั้งโรงไฟฟ้า ยังเป็นผังเมืองสีเขียว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการกลั่นกรองของคณะกรรมการ เพื่อกำหนดให้ชัดว่า บริเวณไหนเป็น สีม่วง และ บริเวณไหนที่เป็น สีเขียว
และขอย้ำ เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ที่ยังนำประเด็นของ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี มาเป็นประเด็นที่สร้างความ สับสนกับคนในพื้นที่ และคนในสังคมทั่วไปว่า เมืองต้นแบบที่ 4 ไม่มีการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ปิโตรเคมี ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพราะเป็นมติของ ครม. ที่ไม่ให้มี อุตสาหกรรมดังกล่าวในโครงการ
การที่ฝ่ายเห็นต่าง นำเรื่องที่เคยเกิดกับ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นเพื่อสร้างความไขว้เขวให้กับคนในพื้นที่ เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นที่ นิคมอุสาหกรรมมาบตาพูด คือบทเรียนที่เกิดขึ้น และขณะนี้มีการแก้ปัญหาไปแล้ว และบทเรียนของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จะไม่เกิดขึ้นอีกกับ โครงการอุตสาหกรรมที่จะมีในอนาคต เช่นเดียวกับ เมืองต้นแบบที่ 4 หรือ เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ที่ อ.จะนะ ไม่เหมือนกับที่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพราะเป็นอุตสาหกรรมคนละแบบ และได้สรุปบทเรียนจาก นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เคยมีปัญหา เพื่อมิให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
/////

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts