เชียงใหม่ เนรมิตสะพานขัวเหล็กเป็นรันเวย์“สุดยอดแฟชั่นโชว์”Chiang Mai Creative Fashion & Lifestyle (ชมคลิป)

จังหวัดเชียงใหม่ เนรมิตพื้นที่บนสะพานขัวเหล็ก เป็นรันเวย์เดินแบบแฟชั่นโชว์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับชม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักเช่นเดิม

 

 

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.00 น.  ที่ สะพานขัวเหล็ก จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย ในฐานะกรรมการและเลขานุการกฎบัตรแห่งชาติ ได้ร่วมกันเปิดงาน “สุดยอดแฟชั่นโชว์” FASHION SHOW CHIANG MAI CREATIVE MIND 2020 : Chiang Mai Creative Fashion & Lifestyle จัดขึ้นโดยความร่วมมือของกฎบัตรเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก และวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย โดยได้นำเอากิจกรรมการเดินแบบแฟชั่นพื้นถิ่นมาจัดแสดงให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับชม

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมา การเกิดวิกกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบ กับเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ กับทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง ที่กฎบัตรเชียงใหม่ กฎบัตรแห่งชาติ และสมาคมการผังเมืองไทย มีแนวคิดการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่  และได้จัดทำโครงการ Chiang Mai Creative Mind 2020 : Chiang Mai Creative Fashion & Lifestyle สร้างภาพลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ในมิติของ “เชียงใหม่นครแห่งแฟชั่น” เป็นการฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านโครงการ การส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะ และวัฒนธรรมของท้องถิ่น พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบ Creative Economy  สืบสานศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมมาต่อยอดสร้างการรับรู้ใหม่ ให้สืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้มีความยั่งยืน

โดยยังคงไว้ซึ่งความเป็นรากฐานทางวัฒนธรรม เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ในด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยว ที่และอื่น ๆในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดรายได้ เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น ในช่วงวิกฤต COVID-19 สู่เศรษฐกิจฐานราก ผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าและเครื่องประดับ ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากนักออกแบบรุ่นใหม่ และผู้ประกอบตัดเย็บในหลายชุมชน นำมาเสนอผ่านงานแฟชั่นโชว์  ในครั้งนี้ เป็นการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เกิดการจ้างงาน เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยว เกิดการใช้จ่ายที่มีมูลค่าสูง ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ อย่างดียิ่ง และขอฝากให้ ร่วมกันขับเคลื่อน ต่อยอด สู่การปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ  ในอันที่จะนำพาจังหวัดเชียงใหม่ สู่เมืองศิลปวัฒนธรรม ฟื้นการท่องเที่ยว ส่งผลกระทบในทางที่ดี กับเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ในวิถีชีวิตใหม่ ต่อไป

สำหรับกิจกรรมสุดยอดแฟชั่นโชว์ หรือ Chiang Mai Creative Fashion & Lifestyle ในวันนี้ “แฟชั่นโชว์แบบชิดติดพรมดำ ครั้งแรก! ในเชียงใหม่ ที่จะเนรมิตสะพานขัวเหล็กให้กลายเป็นรันเวย์แฟชั่นโชว์ที่ยาวที่สุด กว่า 97 เมตร พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ มารีญา พูลเลิศลาภ และแฟชั่นโชว์จากดีไชน์เนอร์ทั่วเชียงใหม่กว่า 30 ชีวิต และชุดแฟชั่นที่มาจากทั้ง 5 ธีม กว่า 100 ชุด

สำหรับกิจกรรมสุดยอดแฟชั่นโชว์ หรือ Chiang Mai Creative Fashion & Lifestyle ในวันนี้ “แฟชั่นโชว์แบบชิดติดพรมดำ ครั้งแรก! ในเชียงใหม่ ที่เนรมิตสะพานขัวเหล็กให้กลายเป็นรันเวย์แฟชั่นโชว์ที่ยาวที่สุด กว่า 97 เมตร พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ มารีญา พูลเลิศลาภ และแฟชั่นโชว์จากดีไชน์เนอร์ทั่วเชียงใหม่กว่า 30 ชีวิต และชุดแฟชั่นที่มาจากทั้ง 5 ธีม กว่า 100 ชุด

แบ่งการจัดงานออกเป็น 6 ช่วง ประกอบด้วย
ช่วงที่ 1 First Show การเปิดตัวนักร้องรับเชิญ น้องนภัส The Voice Kids Thailand 2019
ช่วงที่ 2 โชว์ชุดที่ 1 ลำนำแห่งขุนเขา หรือ Rhythm of the Mountain มีคุณมารีญา พูลเลิศลาภ เป็นแขกรับเชิญ
ช่วงที่ 3 โชว์ชุด เส้นฝ้ายและสายไหม หรือ Silk and Cotton Road
ช่วงที่ 4 โชว์ชุด สวัสดีคร๊าฟต์ หรือ Sawasdee Crafts
ช่วงที่ 5 โชว์ชุด ศิลปะครอบครัว ความสุข สร้างดีไซด์ หรือ Family Fun Art of Design
ช่วงที่ 6 โชว์ชุด ศิลปะริมทาง แฟชั่นเดินถนน หรือ Street Art and Street Fashion โดยกิจกรรมภายในงานได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts