สภาวิชาชีพบัญชีฯ ทำบุญครบรอบ 16 ปี :

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ทำบุญครบรอบ 16 ปี :

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชีในประบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ 16 ปี ซึ่งมีการถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ 9 รูป ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และไหว้ศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี นายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนพันธมิตรสมาคมต่างๆ รวมถึงคณะกรรมการสภาวิชาชีพ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภาฯ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี อโศก กรุงเทพฯ

Related posts