โรงเรียนขนาดเล็กสุดยอดคว้าแชมป์หุ่นยนต์ขนาดเล็กระดับชาติพร้อมถ้วยคะแนนรวมระดับโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศสังกัดสพฐ.จาก รมต.ศึกษา

ขอนแก่น-โรงเรียนขนาดเล็กสุดยอดคว้าแชมป์หุ่นยนต์ขนาดเล็กระดับชาติพร้อมถ้วยคะแนนรวมระดับโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศสังกัดสพฐ.จาก รมต.ศึกษา

 

ที่โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง อำเภอหนองเรือ จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่นเขต5 โดยมี นายคงฤทธิ์ ศีลคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ขนาดเล็กระดับชาตในรายการThailand Robot & Robotic Olymplad 2020 พร้อมรับรางวัลอันทรงคุณค่าจากฝีมือของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กคว้ารางวัลแชมป์ชนะเลิศหุ่นยนต์ขนาดเล็กระดับชาติ

พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากท่านดร.อัมพร. พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ครั้งที่1ระดับนานานชาติ2020ณ.โรงเรียนหนองบัวอ.หนองบัวจ.นครสวรรค์ ระว่างวันที่20-22. พย.2563จำนวน3. รายการ คือ1.รายการแข่งขันหุ่นยนต์ขนาดเล็กว่ายน้ำท่าผีเสื้อ 2.หุ่นยนต์ว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์3.หุ่นยนต์ขนาดเล็กว่ายน้ำท่ากบและที่น่าภูมิใจคือได้รับรางวัลคะแนนรวมโรงเรียนขนาดเล็กของสพฐ.พร้อมรับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีศึกษาธิการนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ.

Related posts