ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ร่วมกับ บ. คาโอ อินดัสเตรียล จก. จัดการแข่งขัน Jampha Cover Dance Contest 2020

ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ร่วมกับ บ. คาโอ อินดัสเตรียล จก. จัดการแข่งขัน Jampha Cover Dance Contest 2020

 

ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ร่วมกับ บ.คาร์โอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จก. จัดการแข่งขัน Jampha Cover Dance Contest 2020 ฉลองครบรอบ 39 ปี เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 63 ระหว่างเวลา 14:00 น. – 16:00 น. ณ ลานกิจกรรมแจ่มฟ้าช้อปปิ้งสตรีท ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ เลขที่ 179/1 ม.5 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน

กรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นายธนังกร ธัญกรพิสิษฐ์ ผู้ฝึกสอนทีม Hey Day ร.ร.สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ชนะเลิศทูบีนัมเบอร์วัน รุ่นพรีทีนเอจ
2. นายรัฐวิศร์ วงค์อินทร์ นักเต้นและผู้ออกแบบท่าเต้นอิสระ
3. นายสุรเชษฐ์ จันทร์อ้วน ครูฝึกสอนทีม Oh my gosh ร.ร.สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ชนะเลิศทูบีนัมเบอร์วัน รุ่นจูเนียร์
4. นางนภาพร แซ่ลิ้ม ผจก.ภาคเหนือ บ. คาโอ อินดัสเตรียล จก.

โดยได้รับเกียรติจากนางอัญเชิญ วงศ์มณีรุ่ง กรรมการ ผจก. บ.แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท จก. และ นางนภาพร แซ่ลิ้ม ผจก.ภาคเหนือ บ. คาโอ อินดัสเตรียล จก. มอบรางวัลการแข่งขัน และมอบของที่ระลึกให้แก่กรรมการการตัดสินฯ

“Jampha Cover Dance Contest 2020” ฉลองครบรอบ 39 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าคิดกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ , ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ , ส่งเสริมให้เด็กและยาวชนมีใจรักในการเต้น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งอบายมุข , ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการ Cover Dance ให้ก้าวไปสู่การแข่งในระดับต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

“Cover Dance” ความหมายคือ การเต้น Cover เป็นการนำเพลงและการเต้นของศิลปินที่ชื่นชอบมา Cover ใหม่ แต่ยังคงเดิมของเพลงและการเต้น การเต้นประเภทนี้เป็นการเต้น Hip Hop และ Pop pin(เป็นการผสมผสานท่าเต้นระหว่าง Funk Dance and Street Dance) ที่ต้องอาศัยการกระตุกกล้ามเนื้อ หรือข้อต่อของอวัยวะส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน โดยผู้เต้นไม่ต้องคิดท่าเต้นเอง แต่ต้องทำให้เหมือน หรือคล้ายกับท่าเต้นของศิลปิน รวมทั้งการทำให้เหมือน หรือคล้ายกับตัวศิลปินคนๆนั้น อาทิ ทรงผม การแต่งหน้า การแต่งกาย บุคคลิกภาพ เพื่อสื่อให้รู้ว่าเป็นศิลปินคนใด อาจมีการรีมิกซ์(การเปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆ)เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดอรรถรสและความแปลกใหม่ แต่จะยังคงเดิมของต้นฉบับของศิลปินนั้นๆ

รวมทั้ง K-pop หรือ Korean pop เป็นส่วนหนึ่งของการเต้นของนักร้องศิลปินประเทศเกาหลี ใน “Cover Dance” K-pop เป็นการเต้นที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่างสไตล์เบรคแดนซ์ ฮิปฮอป และ แจ๊สแดนซ์


___________________________________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts