จิตอาสาจังหวัดนราธิวาส บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

จิตอาสาจังหวัดนราธิวาส บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ที่โรงเรียนบ้านค่าย หมู่ที่ 2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมใจทำความดีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย

โดยในพิธีมีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) นายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอเมืองนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ คณะจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เช่น เก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์โดยรอบทั่วทั้งบริเวณโรงเรียนบ้านค่าย เพื่อร่วมกันทำความดีเพื่อสังคม โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งถือเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

สำหรับการทำกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ตลอดจนเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งมั่นด้วยการ ทำความดีด้วยหัวใจ และให้ประชาชน หน่วยงานราชการ ทหาร ประชาชนจิตอาสา มีความรักความสามัคคี ได้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติทั้งในด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านการแพทย์การสาธารณสุข ด้านกิจการเสือป่าและลูกเสือ และด้านการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย อาทิ ทรงริเริ่มสร้างโรงเรียนขึ้นแทนวัดประจำรัชกาล ทรงจัดตั้งธนาคารออมสิน ทรงริเริ่มตั้งบริษัทปูนซีเมนต์ไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และวชิรพยาบาล ทรงจัดตั้งกองเสือป่า เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2454 และทรงจัดตั้งกองกองลูกเสือ กองแรกขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง แม้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่พระราชกรณียกิจของพระองค์จะยังคงสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยสืบไป


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts