ผช.รมว.แรงงาน ลุยสวนลำไยรับฟังปัญหาขาดแคลนแรงงานเก็บลำไย โป่งน้ำร้อน-สอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานลำไยในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน-สอยดาว จังหวัดจันทบุรี ที่ผ่านมาใช้มาตรการระดมแรงงานที่มีอยู่ทั้งในและนอกระบบเข้าเก็บ แต่ก็ยังทำให้ลำไยเสียหายไปกว่า 1 พันล้านบาท คาดลำไยรุ่นต่อไปยังมีปริมาณมากถึง 150,000 ตัน

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจด่านพรมแดนถาวรบ้านแหลม พร้อมด้วยนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เพื่อรับฟังปัญหา การขาดแคลนแรงงานในการเก็บลำไย ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ มีตัวแทนจากสมาคมการค้าชายแดนไทยกัมพูชา

นายกสมาคมชาวสวนลำไย และตัวแทนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรใหญ่ที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 การปิดด่าน และการเจรจาเพื่อนำเข้าแรงงาน ยังไม่สามารถลุล่วงไปได้ โดยปัจจุบันได้สร้างความเสียหายให้ชาวสวนลำไยในพื้นที่โป่งน้ำร้อน สอยดาว ไปกว่า 1,500 ล้านบาท และยังรอเก็บเกี่ยวอีกประมาณ ร้อยละ 60 ของปริมาณลำไยที่เหลือ คิดเป็นมูลค่ากว่า 4 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ยังคงต้องการแรงงานประมาณ 25,000 คนโดยปัจจุบันมีแรงงานอยู่ในระบบและนอกระบบประมาณ 1 หมื่นคน

จากนั้น นายสุรชัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและโรงคัดแยกบรรจุผลผลิต(ลำไย) และผู้ประกอบการล้งลำไย ณ บริษัท ไชน่า จิงกว่อหยวน ประเทศไทย ซึ่งเป็นล้งรับซื้อและส่งออกลำไยไปยังประเทศจีน โดยเปิดกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และในปี พ.ศ. 2559-2562 ได้ส่งออกลำไยจันทบุรีเฉลี่ยประมาณปีละ 40,000 ตัน ทั้งนี้ มีแรงงานประจำที่อยู่ในล้งประมาณ 400 คน โดยในสถานการณ์ปกตินั้นจะมีแรงงานที่เป็นเครือข่ายประมาณ 4,000 คน ซึ่งยังไม่สามารถเข้ามาทำงานได้

 

ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา กล่าวว่า หลังรับฟังข้อมูลปัญหาจากผู้เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน จะได้นำเสนอข้อมูลต่างๆต่อไปยัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการเปิดด่านชายแดน จุดผ่านแดนถาวร เมื่อเดินหน้าด้านเศรษฐกิจ กรณี สินค้าเกษตร ของภาคตะวันออกที่ใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวในช่วงต้นเดือนมีนาคมปีหน้า ที่แน่นอนว่ามีความต้องการแรงงานจำนวนมากเช่นเดียวกัน

Related posts